Een groep bewoners langs de Arnhemse Centrumring wil dat het wonen langs de ring schoon en veilig wordt. Want de leefbaarheid en veiligheid langs dit ‘parcours’ staan al jaren ernstig onder druk:

  • Vanwege vaak veel te hard rijden.
  • Vanwege enorm lawaai van te veel hardrijders.
  • Vanwege de grote hoeveelheid fijnstof die wordt uitgestoten.

Wat wil het Platform Centrumring Arnhem?

  • Minder asfalt, meer groen.
  • Snelheidsvermindering door herinrichting van de wegen.
  • Geluid en luchtkwaliteit onder de wettelijke normen houden.
  • Strikt handhaven maximale snelheid verkeer.
  • Fietspaden rondom de ring aan beide kanten in twee richtingen.
  • Snelheid langs de gehele Centrumring – inclusief Nelson Mandelabrug – maximaal 30 km per uur, te beginnen in de Weerdjesstraat.
  • Doorgaand verkeer weren.