Achtergrond

Volgens berichten rijden er 57.000 voertuigen per dag over de ring. Waaronder een niet gering deel doorgaand verkeer. Natuurlijk is de doorstroming op de Centrumring van belang. De wettelijke grenzen verbonden aan snelheid, geluid en luchtkwaliteit echter evenzeer. Er worden snelheden gemeten tot soms meer dan 100 kilometer per uur!

Evenwicht
Gesprekken met het gemeentebestuur moeten niet eindigen met ‘kan niet’, ‘moeilijk, moeilijk’ of ‘we denken er nog eens over na’. Van het gemeentebestuur mag worden verwacht dat men ALLES doet om tenminste binnen de wettelijke normen te blijven en ook ALLES doet om een evenwicht tussen doorstroming en woonkwaliteit te realiseren.
Het beleid van de Gemeente wordt nu te eenzijdig ervaren als alleen gericht op de doorstroming. Onhaalbare doelen? 30 kilometer per uur kan niet? In Parijs is het onlangs ingevoerd.